Hydraulické válce čerpadla z České Republiky
Úvodní strana » Produkty » Hmotnostní tlumiče TMD

HMOTNOSTNÍ TLUMIČE TMD PRO MOSTY A LÁVKY

TMD - Tuning mass damper

Laděné hmotnostní tlumiče slouží k výraznému snížení amplitudy kmitů mostovky bez nutnosti reakce k pevné opěře.

V principu  je tlumič řešen jako závaží uložené na pružinách. Naladění vlastní frekvence kmitající soustavy "závaží-pružina" je v určitém vztahu k vlastní frekvenci mostovky. Paralelně k pružinám jsou zapojeny hydraulické tlumící prvky s daným útlumem, jejichž úkolem je mařit energii vzniklých kmitů. Tlumič je na mostovce umístěn v místě největšího rozkmitu mostovky v tzv. "kmitně".

Výsledným efektem je několikanásobné snížení svislých či vodorovných kmitů mostovky a tím podstatné zvýšení komfortu pro pěší i cyklisty včetně dodržení povolených limitů kmitání dle příslušných norem zejména dle ČSN 73 6209.

KGF HYDRAULIKA úspěšně vyrobila, navrhla a uvedla do provozu hmotnostní vertikální tlumič kmitů na lávku přes řeku Berounku v obci Hýsko v blízkosti Berouna.

Do mostovky je tlumič zabudován tak, aby nepřesáhl profil mostovky a nenarušoval tak architektonický pohled na lávku.

Technické parametry laděného hmotnostního tlumiče vertikálního TMDV-1500 pro lávku Hýskov:          

Kmitající hmotnost 1 500kg
Celková hmotnost 1 620 kg
Vlastní frekvence 1,65 Hz
Rozměry 2830 x 1775 x 310
Teplota okolí -25 až +40 st. C