Hydraulické válce čerpadla z České Republiky
Úvodní strana » Produkty » Hydraulické tlumiče kmitů pro mosty

VISKÓZNÍ TLUMIČE KMITŮ PRO LÁVKY A MOSTY

Celosvětovým trendem při návrhu mostních konstrukcí je kromě jiného docílit co největšího rozpětí mostu mezi jednotlivými pilíři a vyhnout se tak, nebo maximálně omezit stavbu pilířů v těžkých podmínkách, např. v řece, kde zároveň pilíř tvoří překážku v toku, se všemi z toho vyplývajícími problémy. Současně je tu i snaha o vytvoření lehkých a přitom stabilních konstrukcí.

Požadavky na lehké konstrukce mostů s velkým rozpětím mezi pilíři dobře splňují lanové mosty. Zavěšení mostovky na lanech však tvoří poměrně pružný systém, který dobře odolává rázovému zatížení, ale při cyklickém dynamickém zatížení může při určitých frekvencích budících sil dojít k rozkmitání celého systému.

Důsledkem rozkmitání může být až nekontrolovaný nárust sil na některé části mostní konstrukce. Budícími dynamickými silami mohou být síly větru, zemětřesení, ale i síly od užitečného zatížení mostu jako od dopravních prostředků a také osob.

K odstranění nebo k podstatnému omezení kmitů mostní konstrukce a tím i dynamických sil se ukázaly jako nejúčinnější právě hydraulické tlumiče kmitů. Tyto prvky zařazené do mostní konstrukce nejenže snižují odezvu na rázové zatížení, ale zároveň absorbují energii rázu a přemění ji v teplo, čímž právě zamezují rozkmitání. Při opakované budící síle podstatně snižují amplitudu kmitů a chrání tak mostní konstrukci před nežádoucím dynamickým namáháním.

REFERENCE - Tlumiče na Strakonické lávce přes řeku Otavu